Click for Rhodes, Greece Forecast

Disclamer
De Rhodos informatie pagina bestaat sinds 1995 en heeft als doel Nederlanders en Belgen recente informatie te verstrekken over het reizen naar en verblijven op Rhodos in Griekenland. De pagina wordt ter plaatse bijgehouden en werkt in zeer nauwe samenwerking met de sites van de Nederlandse school en vereniging ter plaatse.

Bezoekersaantal
De Rhodos informatie pagina heeft recent een bezoekersaantal tussen 400 en 1500 per dag afhangend van de tijd van het jaar. Ook kunnen wij Uw eigen subpagina aanmaken onder rhodosinfo, een voorbeeld hiervan is b.v. Buffet restaurant. or Ell nightclub.

Te ontlenen rechten aan informatie/aansprakelijkheid
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.
RhodosInfo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de RhodosInfo website(s), of met de tijdelijke onmogelijkheid de RhodosInfo website(s) te kunnen raadplegen. RhodosInfo is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de RhodosInfo website(s) is verkregen.
RhodosInfo aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website(s) van RhodosInfo wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de RhodosInfo website(s).

Intellectuele eigendomsrechten
RhodosInfo behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren informatie. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RhodosInfo de informatie te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de RhodosInfo website(s) mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Copyright notice All Pictures, Images and Contents within the RhodosInfo Site and the sub directories thereof, are the property of the website owner. Reprinting or republishing in any type of media whatsoever or using any of the Pictures, Images or Contents of informational pages, parts or sections thereof, for commercial use, is strictly prohibited by International Copyright laws. If however, you wish to use any of the aforementioned material, please contact us and request our permission. In cases where certain criteria are met, our written permission will be granted.
[Powerd by e107] [Linkpartners] [Disclaimer] [Sitemap] © Copyright 2012 - Rhodosinfo. All rights reserved